Oversigt

Oversigt

På denne samlede oversigt kan man sammenligne faciliteter og størrelse på de enkelte lejligheder.
Klik her for at hente oversigten som pdf >